L'Ajuntament de l'Ametlla del Vallès amplia la recollida de roba posant contenidors de Proyectos infantiles.
El Centre Comercial Sant Jordi també col·labora.

Durant el mes de gener, s'han ubicat 7 nous contenidors de recollida de roba i calçat al municipi de l'Ametlla del Vallès. Aquests nous contenidors comparteixen espai amb els de la Fundació Humana que només hi havia fins ara i continuen estant operatius.

Aquest Ajuntament ha apostat per la diversitat d'entitats que recullen roba i això ofereix més opcions a l'usuari perquè decideixi lliurement amb quin projecte o amb quina entitat vol col·laborar donant la seva roba que ja no vol.

Proyectos Infantiles destina els seus beneficis a l'ajuda social a Catalunya mentre que Humana els destina a projectes del tercer món.

Malauradament, a Catalunya encara hi ha moltes famílies que no poden donar un àpat complet diari als seus fills i aquesta mancança és la que ens va fer començar aquest projecte.

L'objectiu de Proyectos Infantiles és d'ajudar a nens i joves en situació de vulnerabilitat a Catalunya perquè aquí hi ha molta necessitat i entenem que primer hem d'ajudar els que tenim més a prop i que també necessiten ajuda urgent.

PROYECTOS INFANTILES

Amb aquesta roba podem pagar beques de menjador i assistència mèdica en alguns àmbits que l'Institut Català de la Salut (l'ICS) no cobreix i que els pares han de pagar, com ara algunes vacunes.

A més d'aquesta ajuda a nens i joves hem creat una empresa d'Inserció laboral que es diu INSERJOBS i que contractem a persones en risc d'exclusió social.

On estan ubicats aquests 7 contenidors a l'Ametlla?

PROYECTOS INFANTILES

PROYECTOS INFANTILES

COMPROMESOS AMB EL MEDI AMBIENT

Dia 19 de novembre = recollida de RAEE

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (European Week for Waste Reduction) és un projecte que té per objectiu organitzar, durant una mateixa setmana i arreu d'Europa, accions de sensibilització sobre la prevenció de residus.

PROYECTOS INFANTILES estarem presents el dia 19 de novembre a Centelles, des de les 10 h del matí fins a les 18 h ininterrumpudament. D'aquesta manera, donarem a conèixer les estratègies de reducció de residus de la UE i els seus Estats membres, a més de fomentar accions sostenibles, sensibilitzar els ciutadans i mirar de fer canviar el seu comportament pel que fa a aquest àmbit.

De les diferents activitats que es desenvolupen durant aquesta setmana, hem triat la RECOLLIDA DE RAEE, ja que durant tot l'any recollim aquests aparells per diferents escoles i entitats per a facilitar als alumnes, pares i usuaris en general, el reciclatge.

Hem organitzat diferents tallers i esperem la participació de tot el poble i veïns. Ens agradaria que fos una jornada divertida i que sobretot els més menuts i joves aprenguin la importància i els beneficis del reciclatge i la reutilització d'Aparells Elèctrics i Electrònics.

L'objectiu de PROYECTOS INFANTILES és ajudar i educar als nens des de la infància. Creiem en els nens com a projecte de futur per què després de tot, el futur son ells.

Aprofitarem per captar voluntaris i divulgar la nostra activitat.

Us hi esperem !

Mes informació:

http://www.compromesosewwr.cat/dia-dels-raee/

http://www.compromesosewwr.cat/#av-layout-grid-1

http://www.compromesosewwr.cat/2016/10/21/lassociacio-proyectos-infantiles-fara-una-recollida-de-raee-durant-la-ewwr/

PROYECTOS INFANTILES

Donació solidària de roba i calçat dels Amics d'Oló amb els Refugiats

PROYECTOS INFANTILES

Els amics d'Oló amb els Refugiats ens han donat 100 caixes de roba i material que van recollir a Santa Maria d'Oló. Per manca de logística, no ho han pogut fer arribar als refugiats i ja no poden guardar-ho més temps. Per aquests motius, ens ho han entregat a nosaltres que en farem un bon ús.

PROYECTOS INFANTILES - Amics d'Oló amb els Refugiats

Col·laboració eco-solidària amb l'AKÍ Bricolaje de Vic

PROYECTOS INFANTILES - AKÍ Vic

Hem signat un conveni amb la coneguda empresa AKÍ Bricolaje, per ajudar-nos a la recollida de roba, RAEE, ulleres i llibres, de moment, a la seva botiga de Vic.

Vam veure molt interessant el fet que l'empresa AKÍ aposta cada dia més per la protecció del medi ambient.

Treballen per adquirir productes de forma responsable, que siguin millors per a les persones i per al medi ambient. AKÍ es compromet amb fabricants, distribuïdors i col·laboradors per oferir productes que no perjudiquin el medi ambient.

Cada vegada compten amb més productes de fusta que certifiquen la seva procedència de boscos que són gestionats de forma responsable i aposten, per exemple, per les pintures ecològiques o tèxtils que no hagin estat fabricats amb materials nocius.

Ofereixen als seus clients solucionis i productes que ajudin a reduir el consum d'energia, com la promoció de bombetes led, aire condicionat de tecnologia Inverter i aconsellen que comprin aquells productes de menor consum o menys contaminants.

Tenen diverses modalitats de projectes solars per promoure el consum d'energies renovables i ofereixen diferents solucions per a l'estalvi d'aigua.

FUNDACIÓN EMPRESA & CLIMA

En la seva aposta per la defensa del medi ambient, AKÍ Bricolaje és membre Silver de la Fundació Empresa i Clima (FEC). Aquesta Fundació és un referent empresarial per a la mitigació i adaptació al canvi climàtic, que comparteix l'interès en la protecció del medi ambient i la reducció de les emissions de CO2.

Pròximament, tant les Comunitats Autònomes com l'Estat Espanyol van a aprovar lleis de Canvi Climàtic, això suposarà que cada empresa haurà de fer el càlcul de les emissions que genera la seva activitat. Per això, AKÍ ha decidit col·laborar amb FEC i avançar-se així a la nova legislació en el marc del canvi climàtic i medi ambient.

Com a membre actiu de FEC, AKÍ Espanya, a través d'una plataforma, podrà influir de forma efectiva en la formulació de les polítiques sobre canvi climàtic i col·laborar en la Captació de Projectes de Cooperació Nacionals i Internacionals que puguin ser d'interès mutu. A més, AKÍ s'uneix d'aquesta manera a un ampli grup d'empreses amb un interès comú en la lluita contra el canvi climàtic i podran intercanviar preocupacions i millors pràctiques.

Aquesta col·laboració amb l'AKÍ és molt important per a nosaltres. L'AKÍ dóna tots els AEE (aparells elèctrics i electrònics) trencats i/o espatllats de la seva tenda a la nostra associació. A més col·labora amb la campanya de recollida de roba, llibres i ulleres posant caixes de recollida a la seva botiga.

El reciclatge d'aquests aparells contribuirà a pagar beques de menjador, donar assistència mèdica a nens i crear llocs de treball.

Risc de pobresa a Catalunya. Situació actual

>Primera aproximació

L'any 2014 la proporció de persones a Catalunya en situació de risc a la pobresa era del 20,9%. Per grups d'edat, el risc a la pobresa afectava al 28,8% de la població de menys de 16 anys, el 29,9% de la població de menys de 18 anys, un 20,6% de la població entre els 16 i els 64 anys i el 14,4% de la població més gran de 65 anys.

El mateix any, per al conjunt de l'Estat espanyol, la taxa de pobresa es va situar en el 22,2%, i per al conjunt de la Unió Europea va situar-se en el 17,2%.

Si ens fixem en els trams d'edat, cal subratllar que la població de més edat és la que presenta les taxes més baixes i amb una tendència global a la baixa entre el 2010 i el 2014, malgrat el repunt d'aquest últim any.

Pel que fa als menors, el grup d'edat de menys de 16 anys és el que presenta les taxes més elevades durant el 2014, arribant 28,8%.

>Causes

La composició actual del risc a la pobresa està marcada per la caiguda de les rendes mitjanes netes, que a Catalunya, segons l'enquesta de pressupostos familiars de l'INE i l'Idescat, han passat dels 19.239 euros per unitat de consum, el 2010, als 18.104 euros, el 2014.

Per llars, en aquest mateix període s'ha passat dels 33.297 euros, l'any 2010, als 30.407, l'any 2014, amb una caiguda del 8,7%.

En aquest mateix interval, el llindar de risc a la pobresa de la població de Catalunya, per a llars d'una persona, ha passat de 9.888,7 euros a 9.767,4 euros.

La relació amb l'activitat és un dels factors que més afecta a la situació de les persones. L'any 2014 les persones aturades presenten un risc elevat de pobresa del 40,1%. Paral·lelament, la proliferació d'ocupacions amb retribucions baixes ha fet emergir el fenomen dels treballadors i treballadores en risc a la pobresa, és a dir, persones que malgrat estar ocupades i tenir una retribució estan en situació de risc.

Pel que fa a la nacionalitat, l'any 2014 la taxa d'estrangers adults en risc de pobresa se situava en un 50,5%, tres vegades més que la dels de nacionalitat de l'Estat l'espanyol, que és d'un 16,0%.

>Conclusions

  • A Catalunya, l'any 2014, la taxa de risc de pobresa era del 20,9%.
    El grup d'edat amb un risc a la pobresa més elevat era el de les persones menors de 18 anys, amb una taxa de risc del 29,9%.
  • La renda mitjana neta de les llars es va reduir un 8,7% des de l'any 2010, passant dels 33.297 euros aquest any, als 30.407, l'any 2014.
  • La relació amb l'activitat és un dels factors que més impacta en el risc de la pobresa. Les persones aturades presentaven, l'any 2014, una taxa de risc del 40,1%.
  • La població amb nivells d'instrucció superior presentava l'any 2014 una taxa de risc del 7,7%, més de 13,2 punts per sota de la taxa general. Per contra, els nivells de formació primària o inferior tenien un risc del 26,9%.

Bibliografia:

GenCat - Risc de pobresa a Catalunya